Repozytorium PJATK

Podstawy bioinformatyki

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Polański, Andrzej
dc.date.accessioned 2013-07-15T11:10:15Z
dc.date.available 2013-07-15T11:10:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Polański, A., 2010. Podstawy bioinformatyki. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK. pl_PL
dc.identifier.isbn 978-83-63103-52-1
dc.identifier.uri https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/186
dc.description.abstract Niniejsza książka ma na celu zwięzłe omówienie najważniejszych zagadnień należących do bioinformatyki, nowej interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy obejmującej zarówno elementy dziedzin należących do nauk ścisłych i technicznych, matematyki, informatyki, jak też nauk biomedycznych. W książce zamieszczono krótki przegląd wyników z zakresu biologii molekularnej, genomiki, proteomiki i transkryptomiki, który ma na celu przedstawienie najważniejszych motywacji dla wprowadzania metod modelowania matematycznego oraz metod współczesnej informatyki do tych dziedzin. W dalszej części przedstawiono najczęściej wykorzystywane metody zaliczane obecnie do bioinformatyki, przeszukiwanie sekwencji molekularnych, odtwarzanie topologii i metryki drzew filogenetycznych, uliniowienie sekwencji molekularnych oraz sekwencjonowanie DNA. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów lub pracowników naukowych kierunków technicznych, informatyki, automatyki, biocybernetyki. Książka może być pomocna dla inżynierów rożnych specjalności, którzy chcieliby zapoznać się ze współczesnymi problemami oraz metodami bioinformatyki. pl_PL
dc.description.sponsorship Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt „Nowoczesna kadra dla e-gospodarki”. pl_PL
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo PJWSTK pl_PL
dc.subject bioinformatyka pl_PL
dc.subject biologia molekularna pl_PL
dc.title Podstawy bioinformatyki pl_PL
dc.type Book pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Advanced Search

Browse

My Account