Repozytorium PJATK

Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Musu, Christian (2023-06-13)
  This work includes important parts of iPet application development. Building an application may requires different processes, some of them are presented here. This thesis is a great use case that can guide people when it ...
 • Fomina, Daria (2021-08-30)
  In my research paper, I am analyzing a phenomenon of cruelty and violence in video games. Firstly, I will look at well-known games from the game developer Rockstar Games, such as the GTA series and Manhunt . I will ...
 • Mianecka, Ilona (Wydawnictwo PJWSTK, 2013)
  Językoznawstwo w kształceniu akademickim jest nadal oparte głównie na tradycyjnych metodach nauczania. Mimo że prowadzenie standardowych wykładów jest coraz częściej wzbogacone o nowe rozwiązania technologiczne, podstawowe ...
 • Szykuła, Agata (2023-01-04)
  Praca Virtual tattooing- nowe media w sztuce tatuażu poświęcona jest rozwojowi sztuki tatuażu za pomocą nowych technologii wynalezionych w XXI wieku. Anna Zhilyaev (ur. 1984)1, Miron V. Krueger (ur. 1942)2 czy Marina ...
 • Miąskiewicz, Aleksandra (2021-09-21)
  Illustrated maps are a common means of conveying visual information but they are all treated as a whole. To set boundaries to the research it treats the problem of illustrated maps in the context of a city. Such maps, ...
 • Garbala, Zuzanna (2023-01-05)
  Vivienne Westwood jako projektantka i aktywistka wpłynęła znacząco na świat mody, łącząc estetykę wczesnych subkultur z motywami historycznymi i pop kulturowymi. Jej działalność została nagrodzona tytułem szlacheckim ...
 • Akushevich, Yahor (2023-06-15)
  This thesis outlines the technical methodology and implementation details of a mobile application for Apple Inc. devices that functions as a digital vocabulary notebook. This application aims to provide users with a ...
 • Wójcik, Weronika (2021-09-18)
  Tematem pracy dyplomowej jest projekt wnętrza salonu prezentacyjnego magazynu Vogue edycja Polska w parterze biurowca w centrum Warszawy. Miejsce to nazwałam „Vogue Room”. Magazyn Vogue wchodzi na polski rynek z początkiem ...
 • Brocki, Łukasz; Koržinek, Danijel; Marasek, Krzysztof (Wydawnictwo PJWSTK, 2009)
  This paper discusses the main aspects of the user-center design for developing a voice portal and the impact it had while creating such a system in the Warsaw city transportation call center. The system was shown to be ...
 • Góralczyk, Jakub (2023-06-02)
  This thesis aims to summarise the theory and implementation of voxel generation and give real-world demonstrations of these concepts in Unity (ver. 2022.12). Both simulations and video games can use Voxels for ...
 • Kravchenko, Anna (2023-03-20)
  This master’s thesis is devoted to analysing the application of virtual reality technologies to creating and performing an online VR fashion show. Virtual reality technologies appeared several decades ago and have already ...
 • Jańczuk, Gabriel (2023-05-30)
  W swojej pracy, mam zamiar wykazać, że rzeczywistość wirtualna jest prawdziwym, pełnoprawnym nowym medium. W części teoretycznej chcę opisać jak działa technologia VR, pokrótce opowiedzieć historię jej powstawania, od ...
 • Dеmydοvа, Mаrhаrytа (2023-01-04)
  W tеj prаcy przеdstаwiаmy tеοrеtycznе i tеchnοlοgicznе bаdаniа prοjеktοwаniа grаfiki kοmputеrοwеj w wirtuаlnеj rzеczywistοści (VR). Rοzpаtrzymy histοryczną część twοrzеniа rzеczywistοści wirtuаlnеj, przеаnаlizujеmy rοdzаjе ...
 • Dziechciarski, Piotr (2023-01-04)
  Niniejszy tekst stanowi próbę przedstawienia sztuki oraz technologii VR, w formie ściśle połączonego splotu dwóch nawzajem uzupełniających się materii o wspólnym iluzjonistycznym mianowniku. Cieszącym się jednocześnie ...
 • Serwatowski, W ladysław (Wydawnictwo PJWSTK, 2007)
 • Szczypek, Zuzanna (2022-10-26)
  Poniższa praca „Waga animacji w rozwoju psychologicznym dzieci – analiza wybra-nych produkcji Walta Disneya” zajmuje się tematyką szeroko pojętego rozwoju psychologicz-nego dzieci. Głównym założeniem pracy było przeanalizowanie ...
 • Ołowski, Mariusz (2021-09-02)
  Praca ta jest o nieustannej walce człowieka z czasem , dotykającej tematyki polskiego dziedzictwa kultury i sztuki z naciskiem na jeden obiekt, wokół którego reszta z czasem tylko przemija. Trzy rozdziały pozwolą poznać ...
 • Pazgan, Kamila (2021-08-18)
  Firma Walta Disney w tym, Walt Disney Studio, o której jest mowa w niniejszej pracy po dzień dzisiejszy istnieje i zajmuje się produkcją filmów. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i uznawanych firm na świecie. ...
 • Sukiennik, Sara (2021-09-21)
  Niniejsza praca jest formą analizy miasta. Przedstawiony w niej został obraz Warszawy. Możemy dzięki niej poznać najważniejsze wątki historyczne, spojrzeć na miasto oczami pisarzy za sprawą bohaterów ich książek, poznać ...
 • Kanigowska, Weronika (2022-10-28)
  Praca ta jest analizą tekstów kultury, które opowiadają o Warszawie bądź jej mieszkańcach. Celem tej analizy jest poznanie sposobu postrzegania tego miasta zarówno przez twórców, wykreowanych przez nich bohaterów, jak i ...