Repozytorium PJATK

Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kossakowski, Maksymilian (2021-09-22)
  Gry, chociaż swoje początki miały już w starożytności, rozpoznawane są przede wszystkim ze swoich debiutów na urządzeniach elektronicznych. Mowa tu oczywiście o konsolach oraz przełomie społecznym i kulturowym jakim było ...
 • Mazurkevych, Nikita (2022-10-27)
  This research paper is an analysis of the gender roles of white middle-class women and men and how these roles were presented through the visual language of 1950s advertisement. The primary source of the advertisements for ...
 • Stargała, Agnieszka (2022-11-02)
  Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie w jaki sposób moda czerpie i ewoluuje inspirując się płynną tożsamością, a także w znacznym stopniu brakiem tożsamości rodzajowej u konsumentów postmodernistycznych. Postaram ...
 • Bąkała, Kamil (2021-08-20)
  Tematem niniejszej pracy jest zastosowanie algorytmu genetycznego NEAT do utworzenia agentów grających w grę „Snake”. Praca podzielona została na 2 części – część teoretyczną, przedstawiającą i opisującą zagadnienia poruszone ...
 • Zahrebelnyi, Oleksii (2023-02-16)
  W opracowaniu opisano proces generowania i wprowadzania danych testowych do systemu CRM Salesforce z uwzględnieniem specyfiki modelu danych i wymagań biznesowych. Przedstawiono wielowymiarową analizę generatorów danych i ...
 • Kossakowski, Adam (2023-06-15)
  Niniejsza praca opisuje proces projektowania, implementacji oraz analizę systemu tworzącego oraz zmieniającego kod podstawowych klas w języku JAVA, związanych z modelami bazodanowymi, tj. klas modeli, repozytoriów oraz ...
 • Eleryk, Grzegorz (2021-08-19)
  Celem niniejszej pracy inżynierskiej było wygenerowanie grafik przy pomocy głębokiego uczenia nienadzorowanego na przykładzie narzędzii sztucznej inteligencji DCGAN (Deep Convolutional Generative Adversarial Network). ...
 • Mikołajko, Marcel (2021-08-20)
  Struktura tej pracy jest następująca. Na początku znajduje się wprowadzenie do tematyki sieci neuronowych oraz opis rekurencyjnych sieci LSTM wykorzystywanych w dalszej części pracy. Następnie przedstawione zostanie to w ...
 • Pierzchała, Szymon (2023-02-21)
  Praca opisuje zagadnienie steganografii sieciowej. Opisane zostały metody ukrywania wiadomości w sieci oraz ich detekcji. Przeprowadzona została analiza nagłówków TCP oraz IP pod kątem steganografii sieciowej. W pracy ...
 • Ząbek, Magdalena (2022-09-28)
  Celem niniejszej pracy jest geneza sztuki ulicznej – graffiti oraz muralizmu, jak i charaktery-styka murali w Warszawie. Tematem pierwszego rozdziału są początki graffiti, przypadające na 1960 rok, gdzie w Filadelfii ...
 • Przytuła, Olga (2021-09-03)
  W pracy tej omówione zostaje życie twórcze oraz osobiste Georgesa Mélièsa, autora pierwszych efektów specjalnych i filmów iluzjonistycznych. Jest to historia twórcy, którego filmy przywoływane są po dziś dzień i stanowią ...
 • Mykhalchuk, Anna (2021-08-30)
  German Expressionism was one of the essential movements in the history of cinema. From the formation of the movement to its honorable end, German Expressionism was revolutionary. It became the starting point for creators ...
 • Cichoń, Kamil; Sobecki, Janusz; Szymański, Jerzy M. (2013)
  In this paper we present a tool for gathering touchscreen data for usability analysis. Touchscreens are becoming the most popular input/output device mainly because of increasing number of smartphones and tablets. As the ...
 • Gdowicz, Wiesław; Więckowska, Marta (Wydawnictwo PJWSTK, 2009)
  Gesty są istotnym elementem komunikacji między istotami żywymi, a w szczególności pomiędzy ludźmi. Stanowią element komunikacji interpersonalnej i łączą przestrzeń aktywności ruchowej człowieka z przestrzenią sensu. Z tego ...
 • Gdowicz, Wiesław; Więckowska, Marta (Wydawnictwo PJWSTK, 2011)
  W wystąpieniu w IV edycji Kansei 2009; "Gesty. Akwizycja ruchu czy znacznie" został postawiony problem relacji pomiędzy akwizycją ruchu gestu w stosunku do metod określania jego znaczenia w kontekście wspólnego ...
 • Michalak, Patryk (2021-08-11)
  Zofia Kulik, jest artystką o dwóch biografiach artystycznych. Była niegdyś działaczką, w zespole KwieKulik, a dzisiaj jest artystką samodzielną. Pierwszy okres jej twórczości jest to tzw. Sztuka Działań, instalacje, ...
 • Gold 
  Diadiuk, Olena (2021-08-02)
  Głównym tematem mojej pracy wybrałam kolor i jego właściwości. Pokazany jest tutaj jako ważny element sztuki, zwłaszcza kinematografu. Zaczynając od jego roli w kulturze różnych narodów w różnych czasach, a kończąc ...
 • Pędziński, Michał (2023-06-13)
  This thesis mainly focuses on Google Ads from the perspective of creating a digital marketing campaign. The study is conducted on a real-life case of a small company entering a market, and trying to get leverage over its ...
 • Zamrzycka, Wioleta (2021-08-12)
  Celem pracy jest przedstawienie graffiti. Praca ma charakter teoretyczny i składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę graffiti. Opisano definicję graffiti, historia graffiti, jak ...